Sitzungskalender
Gruppe Dienstleistung
 • Sitzung 1/ 2021: 06.04.2021; Webmeeting
 • Sitzung 2/ 2021: 06.07.2021; bei SIX
 • Sitzung 3/ 2021: 27.10.2021; bei Swiss Life
Gruppe Handel
 • Sitzung 1/ 2021: 08.04.2021; bei Manor
 • Sitzung 2/ 2021: 15.09.2021; bei Genossenschaft Migros Zürich
Gruppe Industrie
 • Sitzung 1/ 2021: 07.04.2021; Webmeeting
 • Sitzung 2/ 2021: 07.07.2021; bei COOP
 • Sitzung 3/ 2021: 24.11.2021; bei Ganahl AG
Brown Bag Webinare
 • Webinar 1: tbd
 • Webinar 2: tbd
 • Webinar 3: tbd
Seminar

Seminar Energieoptimierung konkret: 14.09.2021; bei Swiss Re Center for Global Dialogue

Plenum

Plenumsversammlung: 30.04.2021, 0830-1100h

Wanderpreisverleihung

Wanderpreisverleihung: 26.11.2021, 1000-1300h